Οι λύσεις μας:

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Περιόδους αυστηρών προθεσμιών
 • Όταν πρέπει να αναβαθμίσουμε τις πωλήσεις μας
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές 
ΣΚΟΠΟΣ

 

Αντιμετωπίστε το άγχος, το φόβο και άλλα περιοριστικά συναισθήματα που μας κρατούν πίσω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οι άνθρωποι θα αισθανθούν θετική ενέργεια και αισιοδοξία.

Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε αυτό το προϊόν μέσω σωματικής άσκησης και σχετικής διατροφής, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης υπό mindful προσέγγιση.

Σύμφωνα με έρευνες, το χρώμα αυτού του προϊόντος έχει επιλεχθεί ειδικά για:

Να δημιουργεί Ηρεμία και τα εξής οφέλη:

 • Έλεγχο των συνηθειών μας
 • Ανακούφιση από το άγχος
 • Αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Απαιτητικούς ρόλους επικοινωνίας 
 • Όλα τα στελέχη επιπέδου C που πρέπει να είναι δημιουργικά
 • Νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες ή νέους πελάτες
ΣΚΟΠΟΣ

 

Επενδύστε στη δημιουργικότητά σας κατά τη διάρκεια της  απαιτητικής επαγγελματικής καθημερινότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οι άνθρωποι θα νιώσουν τη δύναμη του τώρα. Θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί, χωρίς multitasking.

Σύμφωνα με έρευνες, το χρώμα αυτού του προϊόντος έχει επιλεχθεί ειδικά για:

Να δημιουργεί Συγκέντρωση και τα εξής οφέλη:

 • Δημιουργικότητα και τάση για μάθηση
 • Καλύτερη μνήμη και κριτική σκέψη
 • Εκσυγχρονισμό των μυών
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Επίτευξη ετήσιων στόχων και πωλήσεων
 • Καθημερινή εργασία
ΣΚΟΠΟΣ

 

Nα αυξηθούν σημαντικά τα επίπεδα ενέργειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 • Υψηλότερη παραγωγικότητα
 • Ο εργαζόμενος βρίσκεται στο χώρο εργασίας και είναι παρόν
 • Ευημερία ανάμεσα σε καθημερινά προβλήματα και προβλήματα εξουθένωσης μετά από virtual meetings

Σύμφωνα με έρευνες, το χρώμα αυτού του προϊόντος έχει επιλεχθεί ειδικά για:
 
Να δημιουργεί Ενέργεια και τα εξής οφέλη:
 • Μείωση του Άγχους
 • Ελαφριά μείωση πόνου
 • Αίσθηση εφορίας και ευχαρίστησης
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Τηλεργασία
 • Εργαζόμενους γονείς
 • Στελέχη επιπέδου C που πρέπει να ενθαρρύνουν τη μελλοντική τους πορεία
 • Για νέα στελέχη που έρχονται σε επαφή με τα πρώτα βήματα της καριέρας τους
ΣΚΟΠΟΣ

 

 • Ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

 • Αυτογνωσία και εξέλιξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 • Ασφάλεια και ανακούφιση

Σύμφωνα με έρευνες, το χρώμα αυτού του προϊόντος έχει επιλεχθεί ειδικά για:
 
Να δημιουργεί Ενθάρρυνση και τα εξής οφέλη:
 • Θετική Διάθεση
 • Ευγνωμοσύνη
 • Αίσθηση ικανοποίησης και ευχαρίστησης
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Ομάδες πωλήσεων
 • Ομάδες μάρκετινγκ
 • Όλα τα στελέχη και το διοικητικό προσωπικό C-level

 • Start ups ή νέα τμημάτα στην εταιρεία

ΣΚΟΠΟΣ

 

Διευκρίνιση των βασικών οφελών της ενσυνείδητης συνεργασίας VS. ανταγωνισμού. Συν-δημιουργία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν το νόημα του ανήκειν.

Σύμφωνα με έρευνες, το χρώμα αυτού του προϊόντος έχει επιλεχθεί ειδικά για:
 
Να δημιουργεί Σύνδεση και τα εξής οφέλη:
 • Εμπιστοσύνη
 • Αισιοδοξία
 • Αυτο-εκτίμηση

 

 

Δημιουργούμε επιτυχημένα, εξατομικευμένα προϊόντα για εταιρείες όλων των μεγεθών.